START
Knud Højgaards Fond behandler løbende de indsendte ansøgninger, men kun dem der imødekommer de formelle krav.
Enhver ansøgning, der på den ene eller anden måde afviger fra ansøgnings- eller dokumentationskravene, vil desværre ikke blive behandlet. Derfor tilskynder fonden alle ansøgere til at læse kravene grundigt.

Alle ansøgere modtager skriftligt svar pr. e-mail efter endt sagsbehandling.
Vi håber, at vi også kan tilgodese din ansøgning.

Formål

Studierejser for kandidatstuderende:
Knud Højgaards Fond støtter studie- eller praktikophold i udlandet af mere end 3 måneders varighed for studerende med opnået bachelorgrad med et gennemsnit på 7 eller derover. Der kan kun opnåes støtte til ét udlandsophold. Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller praktikstart.

Studierejser for ph.d.-studerende og post docs:
Knud Højgaards Fond støtter udenlandske studierejser af mindst 3 måneders varighed samt konferencedeltagelse i udlandet for ph.d.-studerende og post docs. Alle ansøgere skal vedlægge en personlig invitation fra værtsuniversitetet samt en anbefaling fra egen vejleder. Ansøgningsfrist: Senest 1 måned før studie- eller konferencestart.

Generelle ansøgninger:
Knud Højgaards Fond støtter almennyttige formål: museer, kunstudstillinger, koncerter, teater og videnskab. Endvidere støttes sociale formål, der henvender sig til handicappede børn og unge. Ansøgningsfrist: Senest 2 måneder før projektstart.


Knud Højgaards Fond – Smakkedalen 4, 1.tv – DK – 2820 Gentofte E-mail: khfond@khf.dk – Tlf: 45870711 ( kl. 9 – 11 ) – CVR-nr.: 16 88 81 17